ไพ่แคง เกมหมู บาคาร่าเว็บไหนดี รับทำเว็บไซต์ เว็บ ecommerce lookupdm.website checknlookup.website dmlookup.club dmfinder.website redfinder.xyz dmoverview.online reddns.xyz redlookup.xyz yellowlookup.xyz yellowdns.xyz lookupmydomain.xyz domainoverv.xyz lookupmy.xyz lookupmydns.xyz lookupcast.xyz lookupms.xyz lookupmysite.xyz domaininfo9.xyz datadomainwebsite.xyz
dirlo.fr

:domain

ACTIVE

:status

NO

:hold

GDID18-FRNIC

:holder-c

AR11211-FRNIC

:admin-c

INS81-FRNIC

:tech-c

NFC1-FRNIC

:zone-c

NSL2890-FRNIC

:nsl-id

Infomaniak Network SA

:registrar

2022-01-11T00:06:03Z

:Expiry Date

2010-01-11T00:06:03Z

:created

2020-12-26T03:07:39Z

:last-update

FRNIC

:source

NSL2890-FRNIC

:ns-list

ns1.infomaniak.ch

:nserver

ns2.infomaniak.ch

:nserver

FRNIC

:source

Infomaniak Network SA

:registrar

Isp Option 1

:type

Rue Eugène-Marziano, 25

:address

CH-1227 LES ACACIAS

:address

CH

:country

+41 22 820 35 44

:phone

+41 22 820 35 46

:fax-no

abuse@infomaniak.com

:e-mail

https://www.infomaniak.com

:website

NO

:anonymous

2014-06-23T12:00:00Z

:registered

FRNIC

:source

GDID18-FRNIC

:nic-hdl

ORGANIZATION

:type

GROUPENT DEFENSE IDEES DIRECTEURS

:contact

106, chemin des Escourtines

:address

13011 Marseille

:address

FR

:country

+33 6 78 59 40 08

:phone

pupp@wanadoo.fr

:e-mail

Infomaniak Network SA

:registrar

2014-10-15T11:49:43Z nic@nic.fr

:changed

NO

:anonymous

NO

:obsoleted

pending

:eligstatus

REGISTRY

:eligsource

pending

:reachstatus

REGISTRY

:reachsource

FRNIC

:source

AR11211-FRNIC

:nic-hdl

PERSON

:type

Alain Rei

:contact

106, chemin des Escourtines

:address

13011 Marseille

:address

FR

:country

+33 6 78 59 40 08

:phone

pupp@wanadoo.fr

:e-mail

Infomaniak Network SA

:registrar

2014-10-15T11:49:43Z nic@nic.fr

:changed

NO

:anonymous

NO

:obsoleted

not identified

:eligstatus

not identified

:reachstatus

FRNIC

:source

INS81-FRNIC

:nic-hdl

ORGANIZATION

:type

Infomaniak Network SA

:contact

Infomaniak Network SA

:address

Avenue de la Praille 26

:address

1227 Carouge

:address

CH

:country

+41 228203544

:phone

support@infomaniak.ch

:e-mail

Infomaniak Network SA

:registrar

2014-10-15T09:17:48Z nic@nic.fr

:changed

NO

:anonymous

NO

:obsoleted

not identified

:eligstatus

not identified

:reachstatus

FRNIC

:source