ไพ่แคง เกมหมู บาคาร่าเว็บไหนดี รับทำเว็บไซต์ เว็บ ecommerce lookupdm.website checknlookup.website dmlookup.club dmfinder.website redfinder.xyz dmoverview.online reddns.xyz redlookup.xyz yellowlookup.xyz yellowdns.xyz lookupmydomain.xyz domainoverv.xyz lookupmy.xyz lookupmydns.xyz lookupcast.xyz lookupms.xyz lookupmysite.xyz domaininfo9.xyz datadomainwebsite.xyz
lesepl.fr

:domain

ACTIVE

:status

NO

:hold

FNDS25-FRNIC

:holder-c

FNDS9-FRNIC

:admin-c

GR283-FRNIC

:tech-c

NFC1-FRNIC

:zone-c

NSL199024-FRNIC

:nsl-id

GANDI

:registrar

2022-07-08T13:38:28Z

:Expiry Date

2008-01-29T18:40:31Z

:created

2021-05-28T09:58:19Z

:last-update

FRNIC

:source

NSL199024-FRNIC

:ns-list

ns-133-a.gandi.net

:nserver

ns-34-c.gandi.net

:nserver

ns-54-b.gandi.net

:nserver

FRNIC

:source

GANDI

:registrar

Isp Option 1

:type

63-65 boulevard Massena

:address

75013 PARIS

:address

FR

:country

+33 1 70 37 76 61

:phone

+33 1 43 73 18 51

:fax-no

support@support.gandi.net

:e-mail

https://www.gandi.net/fr/tlds/fr/

:website

NO

:anonymous

2004-03-09T12:00:00Z

:registered

FRNIC

:source

FNDS25-FRNIC

:nic-hdl

ORGANIZATION

:type

FEDERAT ENTREPR PUBLIQUES LOCALES

:contact

95, rue d'Amsterdam

:address

75008 Paris

:address

FR

:country

+33 1 53 32 22 00

:phone

+33 1 53 32 22 22

:fax-no

a3598fc7b405d334f04cd1cab189c24f-1340647@contact.gandi.net

:e-mail

GANDI

:registrar

2012-04-03T06:34:58Z nic@nic.fr

:changed

NO

:anonymous

NO

:obsoleted

ok

:eligstatus

REGISTRY

:eligsource

2012-03-28T08:12:13Z

:eligdate

not identified

:reachstatus

FRNIC

:source

FNDS9-FRNIC

:nic-hdl

ORGANIZATION

:type

FEDERAT ENTREPR PUBLIQUES LOCALES

:contact

95 rue d'Amsterdam

:address

75008 PARIS

:address

FR

:country

+33.153322200

:phone

+33.153322222

:fax-no

68f80a89109bea8b3946fb47d6964bc1-634305@contact.gandi.net

:e-mail

GANDI

:registrar

2020-11-19T07:24:16Z nic@nic.fr

:changed

NO

:anonymous

NO

:obsoleted

not identified

:eligstatus

not identified

:reachstatus

FRNIC

:source

GR283-FRNIC

:nic-hdl

ROLE

:type

GANDI ROLE

:contact

Gandi

:address

15, place de la Nation

:address

75011 Paris

:address

FR

:country

noc@gandi.net

:e-mail

-------------------------------------------------

:trouble

GANDI is an ICANN accredited registrar

:trouble

for more information:

:trouble

Web: http://www.gandi.net

:trouble

-------------------------------------------------

:trouble

- network troubles: noc@gandi.net

:trouble

- SPAM: abuse@support.gandi.net

:trouble

-------------------------------------------------

:trouble

NL346-FRNIC

:admin-c

NL346-FRNIC

:tech-c

TUF1-FRNIC

:tech-c

noc@gandi.net

:notify

GANDI

:registrar

2006-03-03T14:39:12Z noc@gandi.net

:changed

NO

:anonymous

NO

:obsoleted

not identified

:eligstatus

not identified

:reachstatus

FRNIC

:source