ไพ่แคง เกมหมู บาคาร่าเว็บไหนดี รับทำเว็บไซต์ เว็บ ecommerce lookupdm.website checknlookup.website dmlookup.club dmfinder.website redfinder.xyz dmoverview.online reddns.xyz redlookup.xyz yellowlookup.xyz yellowdns.xyz lookupmydomain.xyz domainoverv.xyz lookupmy.xyz lookupmydns.xyz lookupcast.xyz lookupms.xyz lookupmysite.xyz domaininfo9.xyz datadomainwebsite.xyz
traps.fr

:domain

ACTIVE

:status

NO

:hold

STS352-FRNIC

:holder-c

OVH5-FRNIC

:admin-c

OVH5-FRNIC

:tech-c

NFC1-FRNIC

:zone-c

NSL24852-FRNIC

:nsl-id

OVH

:registrar

2021-09-24T22:07:09Z

:Expiry Date

2007-12-10T08:10:39Z

:created

2020-09-24T22:36:17Z

:last-update

FRNIC

:source

NSL24852-FRNIC

:ns-list

ns15.ovh.net

:nserver

dns15.ovh.net

:nserver

FRNIC

:source

OVH

:registrar

Isp Option 1

:type

2 Rue Kellermann

:address

59100 ROUBAIX

:address

FR

:country

+33 8 99 70 17 61

:phone

+33 3 20 20 09 58

:fax-no

support@ovh.net

:e-mail

http://www.ovh.com

:website

NO

:anonymous

1999-10-21T12:00:00Z

:registered

FRNIC

:source

STS352-FRNIC

:nic-hdl

ORGANIZATION

:type

S.A TRAP'S

:contact

4, rue du Pere de Foucauld

:address

58000 Nevers

:address

FR

:country

+33.386366937

:phone

+33.386571396

:fax-no

5wc7re0n5p1owsgf9w5k@o.o-w-o.info

:e-mail

OVH

:registrar

2018-06-12T15:44:04Z nic@nic.fr

:changed

NO

:anonymous

NO

:obsoleted

not identified

:eligstatus

not identified

:reachstatus

FRNIC

:source

OVH5-FRNIC

:nic-hdl

ROLE

:type

OVH NET

:contact

OVH

:address

140, quai du Sartel

:address

59100 Roubaix

:address

FR

:country

+33 8 99 70 17 61

:phone

tech@ovh.net

:e-mail

Information: http://www.ovh.fr

:trouble

Questions: mailto:tech@ovh.net

:trouble

Spam: mailto:abuse@ovh.net

:trouble

OK217-FRNIC

:admin-c

OK217-FRNIC

:tech-c

tech@ovh.net

:notify

OVH

:registrar

2006-10-11T08:41:58Z tech@ovh.net

:changed

NO

:anonymous

NO

:obsoleted

not identified

:eligstatus

not identified

:reachstatus

FRNIC

:source

OVH5-FRNIC

:nic-hdl

ROLE

:type

OVH NET

:contact

OVH

:address

140, quai du Sartel

:address

59100 Roubaix

:address

FR

:country

+33 8 99 70 17 61

:phone

tech@ovh.net

:e-mail

Information: http://www.ovh.fr

:trouble

Questions: mailto:tech@ovh.net

:trouble

Spam: mailto:abuse@ovh.net

:trouble

OK217-FRNIC

:admin-c

OK217-FRNIC

:tech-c

tech@ovh.net

:notify

OVH

:registrar

2006-10-11T08:41:58Z tech@ovh.net

:changed

NO

:anonymous

NO

:obsoleted

not identified

:eligstatus

not identified

:reachstatus

FRNIC

:source